Pekinéz klub
ČMKU - FCI
• C.I.B. - Mezinárodní šampion krásy FCI

pro plemeno pekinéz:

- zisk 4x čekatelství CACIB
- minimálně ze 3 různých zemí
- minimálně od 3 různých rozhodčích
- mezi prvním a posledním čekatelstvím musí být minimálně 1 rok a 1 den (toto období je chápáno následovně - např. od 1. ledna 2008 do 1. ledna 2009)


- titul opravňuje psa ke vstupu do třídy vítězů i šampionů
- uděluje FCI zdarma na základě zaslané žádosti


pozn.: o CACIB dle výstavního řádu FCI nastupují psi V 1 z mezitřídy, třídy otevřené a třídy vítězů (resp. ještě pracovní u prac. plemen) - čekatelství není vázáno na udělení CAC !!!!!!!!!!!! Tedy i pokud rozhodčí nezadá psovi CAC z jakéhokoliv důvodu, měl by být tento pes i přesto pozván k zadávání CACIB, aby byl dodržen výstavní řád FCI a nedošlo tedy k porušení platných řádů, které jsou závazné pro všechny členské státy FCI


FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O C.I.B - DOC


náhradní čekatelství (res. CACIB) je možno udělit a převést na CACIB na žádost majitele psa / feny, pokud pes / fena, kterému byl udělen CACIB splňuje jednu z následujících podmínek:

1) již je Mezinárodním šampionem krásy FCI (titul byl již potvrzen)

2) nemá 3-generační rodokmen potvrzený FCI

3) nesplňuje podmínku věku - je příliš mladý (byl vystaven v nesprávné třídě)

4) v den výstavy již splňuje požadavky pro udělení titulu Mezinárodní šampion krásy FCI (titul ale ještě nebyl potvrzen)


každá žádost o změnu res. CACIB na CACIB musí proběhnout písemně (faxem, poštou, e-mailem) kanceláři FCI na předepsaném formuláři - příloha 3
Žádosti vyřizuje na základě žádosti a doložených podkladů:

FCI Office

13, Place Albert I
BE - 6530 Thuin

e-mail: champion@fci.be


- doložte kartičky potvrzených čekatelství (CACIB)
- doložte oboustrannou kopii PP  psa / feny


potvrzená čekatelství (až toto potvrzené čekatelství je platné, na výstavě dostáváte pouze návrh, který podléhá schválení FCI) najdete a stáhnete na:

http://www.fci.be/en/results/IB.aspx
FORMULÁŘ NA ZMĚNU res. CACIB - PDF
FORMULÁŘ NA ZMĚNU res. CACIB - DOC
• C.I.B.-Junior - Mezinárodní šampion krásy FCI mladých

- zisk 3x čekatelství CACIB-Junior ve třídě mladých na CACIB výstavách
- minimálně ze 3 různých zemí
- minimálně od 3 různých rozhodčích


- titul neopravňuje psa ke vstupu do třídy vítězů i šampionů
- uděluje FCI zdarma na základě zaslané žádosti
• C.I.B.-Veterán - Mezinárodní šampion krásy FCI veteránů

- zisk 3x čekatelství CACIB-Veterán ve třídě veteránů na CACIB výstavách
- minimálně ze 3 různých zemí
- minimálně od 3 různých rozhodčích


- titul neopravňuje psa ke vstupu do třídy vítězů i šampionů
- uděluje FCI zdarma na základě zaslané žádosti
FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O C.I.B.-Junior a C.I.B.-Veterán - DOC
Všeobecná ustanovení:

C.I.B.-Junior a C.I.B.-Veterán jsou určeny pro psy – jedince definitivně uznaných plemen v souladu s nomenklaturou plemen FCI, zapsaných v některé z plemenných knih uznaných FCI (mimo registrace v přílohách plemenných knih – „registry“ vyjímaje) v souladu s Řádem pro FCI Mezinárodní šampionát krásy

Postup:
- Vyplňte formulář žádosti o titul, přiložte kopie posudků a oboustrannou kopii PP
- Odešlete na e-mail: fairaislova@cmku.cz nebo na adresu ČMKU - pí. Lenka Fairaslová, Maškova 3, CZ-182 53 Praha 8 – Kobylisy

Čekatelství C.I.B. Junior a Veterán
oznámení ČMKU - 18.12.2022
Poslední aktualizace

13.03.2023