Pekinéz klub
ČMKU - FCI
• Registrace chovatelské stanice FCI


- Evidenci chovatelských stanic vede Registr chovatelských stanic FCI. Zájemci o registraci žádají prostředníctvím národních rejstříků chovatel. stanic - u nás tedy prostřednictvím ČMKU.

- Jedné osobě může být registrován pouze jeden název chovatelské stanice bez ohledu na počet chovaných plemen a držených fen. Je tedy dobré brát v úvahu, zda v budoucnu nebudete chtít chovat i jiné plemeno.

- Přidělené jméno chovatelské stanice je vázáno na tuto jednu osobu a je celoživotní. Může být sice převedena na jinou osobu, být součástí dědického řízení atd., ale nemůže být součástí spoluvlastnictví (např. manželů).

- Pokud se jednou rozhodnete vzdát (převést na jiného majitele atd.) již registrované chovatelské stanice, nikdy již nemůžete požádat o další !!!!

- Nárok na ochranu názvu chovatelské stanice vzniká dnem její registrace FCI.

- Schválený název po registraci již není možno nikdy změnit.

- Majitelem chovatelské stanice může být pouze fyzická osoba starší 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům.

- Název chovatelské stanice je trvalou a nedílnou součástí jména odchovaného jedince. Název chovatelské stanice se v ČR uvádí vždy a pouze za jménem psa.

- Název chovatelské stanice smí obsahovat maximálně 40 znaků (včetně mezer).
Před odesláním žádosti na předepsaném formuláři je dobré zkontrolovat již celosvětově registrované názvy chovatelských stanic FCI a zjistit tak, jestli daný název (nebo velmi podobný) již není někým obsazen. V odkazu výše naleznete již registrované názvy chovatelských stanic - celosvětově. Přehled je aktualizován každý týden.

Žádost zašlete doporučeně společně s kopií občanského průkazu na adresu:

ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE
Lenka Fairaislová
Maškova 3
182 53 Praha 8 – Kobylisy


- počítejte s delší dobou vyřízení žádosti - může trvat až několik měsíců (zažádejte tedy včas)
- Nemusí se vyplňovat všech 6 názvů, ale je lepší jich zvolit více. (Na první místo napište to, které byste si přáli nejvíce.)
- Je však nutné počítat s tím, že může být FCI vybráno i to, které je napsané na posledním místě. Proto vybírejte názvy pečlivě a do formuláře vepište zvolené názvy  opravdu čitelně.
- Zvolený název nesmí obsahovat vulgární výrazy, nesmí být hanlivý, podporovat terorismus či extrémistická hnutí a nesmí být gramaticky nesprávný. Název také nesmí být jen pouhá číslice nebo písmeno a nesmí obsahovat přímo název plemene.
- Nezapomeňte si zkontrolovat pravopis, mezery mezi slovy, velká a malá písmena - aby se nestalo, že budete mít v názvu chovatelské stanice chybu. Především v případě cizojazyčných názvů, kdy i chybějící jedno písmenko změní význam celého slova.
- Nezapomínejte ani na psaní velkých a malých písmen (např. v angličtině by mělo platit pravidlo, že všechna první písmena ve víceslovných názvech by měla být psána s velkými písmeny - kromě členů a předložek - samozřejmě není podmínkou) aj.
- Rozmyslete v těchto případech také, jestli chcete, aby předložka byla součástí názvu chovatelské stanice či nikoliv.

např. chovatelská stanice může mít název "Bohemia Orchis" nebo "of Bohemia Orchis" - rozhodnutí je na vás (pokud není předložka of součástí názvu chovatelské stanice, může být obsažena ve jméne psa, ale jako součást jména psa) - např. KEIRA GIFT of Bohemia Orchis (předložka je součástí názvu chov. stanice) x KEIRA GIFT OF Bohemia Orchis (předložka je součástí jména psa)
Směrnice ČMKU pro registraci chovatelských stanic - soubor .doc
Poslední aktualizace

13.03.2023